آوریل 29, 2017

معرفی دارالترجمه رحیمی

دفتر ترجمه رسمی شماره ۱۹۵ (رحیمی) از شناخته شده ترین مراکز ترجمه تخصصی اسپانیایی میباشد این دفتر از حضور جناب آقای رفعت اله رحیمی، مترجم رسمی […]